Психологічна служба


logo_psuh

 Основною метою діяльності психологічної служби у школі є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу з метою компетентнісного самовдосконалення вчителя і учня на гуманістично – інноваційних засадах, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників.

 Задачі психологічної служби школи:

 • створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі;
 • профілактика негативних явищ і пропаганда здорового способу життя;
 • соціально-психологічний супровід  дітей пільгових категорій;
 • здійснення профілактико-просвітницької діяльності та пропаганди психологічних знань, підвищення рівня психологічної грамотності педагогів та батьків.
 • сприяння повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, створення умови  для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • забезпечення   індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • психологічне забезпечення допрофільного та профільного навчання учнів;
 • раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами та психологічне забезпечення інклюзивної освіти;
 • психологічний супровід випускників до та під час зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Кадрове забезпечення соціально-психологічної служби

  vinnuk_T_K

Вінник Тетяна  Костянтинівна

Практичний психолог, спеціаліст вищої категорії, психолог – методист

Загальний стаж роботи – 25 роки

Lagovska_N_A

 Лаговська Наталія Анатоліївна

Соціальний педагог, спеціаліст ІІ категорії

Загальний стаж роботи – 10 років

Матеріально-технічне оснащення

Соціально-психологічна служба забезпечена навчальним та робочим кабінетами, які оснащені необхідними матеріально-технічними засобами: канцтоварами, науково-методичною літературою, періодичними виданнями,  технічними засобами: комп’ютером,  принтером, ксероксом. Кабінет підключений до мережі Інтернет. За підсумками огляду психологічних кабінетів навчальних закладів у 2009 році кабінет було визнано зразковим та підтверджено звання «Міська творча лабораторія».

Підвищення фахової майстерності

Практичний психолог та соціальний педагог пройшли навчання та отримали сертифікати тренерів за такими програмами:

 •                 «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»,
 •                 «Рівний доступ до якісної освіти в Україні»,
 •                 «Діалог»;
 •                 «Світ сприятливий до дітей»;
 •                 «Культура життєвого самовизначення»;
 •                 «Майбутнє починається сьогодні»;
 •                  Intel «Навчання для майбутнього»,
 •                 «Моральне виховання учнів і профілактика шкідливих звичок»;
 •                 «Можливості громади у формуванні і збереженні репродуктивного здоров’я молоді»;
 •                 Підвищення кваліфікації у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.

Структура роботи соціально – психологічної служби представлена у табл. 1

stuktr  Спільно з викладачами факультету психології ВНУ ім. Лесі Українки у  школі  розроблена система роботи психологічної служби за інноваційною теорією психолого – педагогічного супроводу школярів, у якій чітко визначається роль шкільного психолога.

Супровід розглядається  як процес, як цілісна діяльність практичного психолога, у межах якої можна виділити три тісно взаємопов’язані між собою компоненти:

1. Систематичне відcтеження  психолого-педагогічного статусу дитини і динаміки її розвитку у процесі шкільного навчання. Тобто, з перших днів перебування в школі, збирається та накопичується інформація про динаміку розвитку і різні сторони психічного життя дитини, яка є необхідною для створення умов успішного навчання і особистісного розвитку кожного школяра. Для отримання і аналізу цієї інформації використовуємо методи педагогічної і психологічної діагностики.

2. Створення соціально – психологічних  умов розвитку особистості учнів і їх успішного навчання. На основі даних діагностики, розробляються програми психологічного розвитку дитини, визначаються умови її успішного навчання.

3. Створення  соціально-психологічних умов для надання допомоги дітям, які мають проблеми у психологічному розвитку і навчанні. Цей напрямок роботи орієнтований на  школярів, у яких виявлені проблеми у засвоєнні матеріалу, соціально прийнятих нормах поведінки, у спілкуванні з дорослими і ровесниками, психічному самопочутті тощо.

Відповідно до цих компонентів процесу супроводу, робота здійснюється у таких напрямках:

 napramky

Центральним моментом роботи психолога, на який, як на основу, можуть бути нанизані усі інші види діяльності є психолого-педагогічний консиліум. Саме у змісті і формах організації консиліуму максимально реалізуються теоретичні основи парадигми супроводу. А саме:

 • Його учасники – це суб’єкти навчально-виховного процесу в школі (адміністрація, педагоги, психолог, медичний працівник),  обмін інформацією між ними дозволяє одержати цілісну картину про шкільний статус учня.
 •  У процесі рівноправного співробітництва на консиліумі розробляється загальна стратегія супроводу учнів в основних сферах їх шкільної життєдіяльності: навчанні, спілкуванні, інтелектуальному, моральному, фізичному розвитку.
 • Організація консиліуму і реалізація його рішень вимагає“підключення” практично усіх видів діяльності психолога.

Підготовка, проведення і реалізація рішень консиліуму є безперервним процесом, що складається з декількох головних етапів:

 1. Постановка проблеми.
 2. Уточнення проблеми.
 3. Вирішення проблеми.

Схема представлена у таблиці 2.

 konsylium

Алгоритм роботи шкільного психолога, починаючи з моменту постановки проблеми і закінчуючи реалізацією рішень консиліуму, є одним циклом діяльності психолога. Протягом навчального року в школі проводимо 7 психодіагностичних мінімумів на різних паралелях:

 1. Дослідження школярів на етапі прийому в школу.
 2. Дослідження першокласників на етапі адаптації до навчання в школі.
 3. Дослідження школярів на етапі закінчення початкової школи.
 4. Дослідження п’ятикласників на етапі адаптації в середній ланці.
 5. Дослідження десятикласників на етапі адаптації в середній ланці.
 6. Професійне самовизначення учнів випускних класів.
 7. Дослідження здібностей та нахилів учнів 7 – х класів.

Основні цикли супроводжуючої діяльності представлені в табл.3

Табл.3

ОСНОВНІ  ЦИКЛИ СУПРОВОДЖУЮЧОЇ  РОБОТИ  ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ  ПРОТЯГОМ   НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 cykly

Центральним моментом роботи кожного циклу є психолого-педагогічні консиліуми, на яких обговорюються результати психодіагностичних мінімумів і поглибленої діагностики та розробляються рекомендації для роботи з учнями.

Консиліум дозволяє об’єднати інформацію, яку мають учителі, класний керівник, шкільний медпрацівник, психолог, про окремі  складові шкільного статусу дитини і, на основі цілісного бачення учня, розробити та реалізувати загальну лінію його подальшого навчання й розвитку. Завдяки консиліуму психолог має можливість передати інформацію, якою він володіє, дорослим, які мають значно більші можливості впливу та взаємодії зі школярами.

Система роботи психолого-педагогічних консиліумів є важливою формою систематичного співробітництва  учасників навчально-виховного процесу. Вони  внесені до річного плану роботи школи як обов’язкова форма роботи  з учителями, батьками, учнями.

 Психолого – педагогічний статус школяра і його зміст на різних етапах шкільного навчання.

     Важливою з теоретичної і практичної точок зору є розробка психолого-педагогічного статусу школяра. Розуміння змісту цього поняття дає орієнтир для побудови всієї системи роботи з дитиною в межах шкільного супроводу.

У діагностичному плані

     Можливість проводити діагностику як цілеспрямований, організований, послідовний процес з чіткими цілями і результатами. Ми користуємось критеріями, за допомогою яких можна оцінити різні аспекти розвитку школяра: рівень розвитку психічних процесів, зміст різних сторін психічного життя. Підібрані методики для обстеження школярів дозволяють оцінити важливі для супроводу аспекти життя. Завжди проводимо порівняння показників однієї паралелі та між паралелями.

У психокорекційному та розвиваючому плані

     Ми намагаємось наповнити корекційно – розвиваючу роботу змістом, який дозволяє працювати зі шкільними труднощами дітей та підлітків. Використовуємо існуючі корекційні програми у відповідності з потребами школярів, а саме:psyhol_1

–  Програма МОН України „Сприяння просвітницькій роботі „Рівний – рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя” (О.Безпалько, В.Гончарова, І.Авдєєва, Ж.Савич).

–  Культура життєвого самовизначення .

– Майбутнє починається сьогодні.

– Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків за проектом „Діалог” .

– «Світ психології».

У  консультаційному та просвітницькому плані

     Використовуючи поняття психолого-педагогічного статусу і вимог до нього, ми можемо:

– проаналізувати стиль педагогічного спілкування, враховуючи виявлені особливості учнів;

– наповнити змістом просвітницьку роботу з учителями, а саме: ознайомити їх з поняттям психолого-педагогічного статусу ( на що, перш за все, слід звернути увагу в роботі з учнями) та причинами психологічних проблем навчання, поведінки і психічного самопочуття, що виникають у школярів.

Таким чином, параметри  психолого-педагогічного статусу школяра є певним орієнтиром для побудови психологічної та педагогічної діяльності: на що конкретно потрібно звертати увагу при організації педагогічного спостереження; в яких сферах шукати найбільш можливі причини, що існують у школярів.

Основними джерелами одержання інформації про психолого-педагогічний статус дитини на етапі діагностичного мінімуму є:

 • Опитування вчителів і батьків.
 • Спостереження за школярами.
 • Психологічне обстеження дітей.
 • Аналіз педагогічної документації і матеріалів попередніх досліджень.

Працівники психологічної служби у своїй практичній діяльності користуються психодіагностичними методиками, які пройшли експертизу  у ВІППО .

Працівники соціально – психологічної служби школи здійснюють за   профілактична, просвітницька та консультативна робота з  педагогами.

Психологи виступали з мультимедійними презентаціями на психолого-педагогічних консиліумах:

 • «Адаптація учнів 1-х класів до навчання у школі».
 • «Адаптація учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеня».
 •  «Криза підліткового віку».
 •  «Адаптація учнів 10-х класів до навчання у школі ІІІ ступеня».

Працівники психологічної служби виступають з мультимедійними презентаціями  на засіданнях методичного об’єднання класних керівників.psyhol_2

( «Попередження насильства в учнівському середовищі».

«Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги у дітей».

«Інноваційні методи навчання»

«Формування життєвих перспектив учнів в умовах психолого – педагогічного супроводу школярів». Презентаційні заняття для класних керівників за проектами:  «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», «Культура життєвого самовизначення», «Основи батьківської компетентності»).

psyhol_3Працівниками соціально-психологічної служби був проведений міський семінар для практичних психологів: «Формування життєвих перспектив в умовах психолого – педагогічного супроводу школярів» за результатами експериментальної роботи школи.

Постійно проводяться на базі навчального закладу  практичні заняття для слухачів курсів практичних психологів ВІППО.

 

Налагоджена співпраця з громадськими організаціями та державними структурами:

 1. Міський та обласний центри зайнятості.
 2. Соціальна служба для дітей та молоді.
 3. ГО «Волинські перспективи».
 4. Наркологічний диспансер.
 5. Служба у справах неповнолітніх.
 6. Благодійний Фонд «Переображення».
 7. Міський військовий комісаріат.
 8. Центр планування сім’ї.
 9.  ГО «Любисток».

Працівники  психологічної служби   уклали такі посібники:

 1. Психолого – педагогічний консиліум в системі психолого -педагогічного супроводу школярів.
 2. Психологічний тренінг з підлітками.
 3. Робота практичного психолога з гіперактивними дітьми.
 4. Робота практичного психолога з батьками.
 5. Формування життєвих перспектив учнів: теорія і практика.

Методичний посібник «Психолого – педагогічний консиліум у системі психолого – педагогічного супроводу школярів» внесений до Анотованого каталогу інноваційного педагогічного досвіду працівників психологічної служби системи освіти України.