Методична робота


ВІТАЄМО

педагогів, чиї дидактичні та методичні матеріали за підсумками ХХІІ обласної виставки  «Творчі сходинки педагогів Волині»  визнані кращими:

диплом І ступеня

Мацюк Катерина Юріївна,

Парадовська Тетяна Миколаївна та Ольхович Ольга Георгіївна (спільна робота),

Цвігун Тамара Василівна

диплом ІІ ступеня

Парадовська Тетяна Миколаївна,

Лечно Ірина Володимирівна,

Вінник Тетяна Костянтинівна,

диплом ІІІ ступеня

Герасимюк Інна Леонідівна,

Гайдучик Ірина Борисівна.

Педагогічний колектив нашого закладу обговорив шляхи оптимізації сучасного освітнього процесу, основною дидактичною формою якого є урок. З доповіддю «Урок, на який чекають діти» на педагогічній раді 1 листопада виступила заступник директора з навчально-виховної роботи Тетяна Василівна Гасумянц.  Вона наголосила, що на сучасному уроці потрібно створити умови не тільки для інтелектуального, а й для соціального та морального становлення особистості. Це особистісно орієнтований урок, у центрі якого – особистість учня. Істотними елементами уроку є його зміст , процес активної діяльності, взаємини суб’єктів. Доповідач акцентувала увагу на вимогах  до сучасного уроку, зокрема на досконалому мовленні вчителя, правильному наголошенні слів. Тетяна Василівна оприлюднила результати анкетування учнів. Виявилось, що урок, на який вони чекають, – це живий, динамічний урок, упродовж якого всім цікаво, жодна дитина не залишається без уваги, учні виконують різні види роботи, кожного оцінюють у тій чи іншій формі. Присутні переглянули відеозапис інтерв’ю школярів, яке провели члени шкільного гуртка журналістики.

Поняття «сучасний урок» передбачає, з точки зору дітей, і зв’язок із сучасним інформаційним простором.  Співдоповідач Алла Михайлівна Петрук, вчитель інформатики, поділилась досвідом використання он-лайн сервісів. На прикладах фрагментів власних уроків вона продемонструвала переваги хмарних технологій, ознайомила з можливостями таких ресурсів як Learning Apps, Padlet, Prezi, Google презентації.

Потім педагоги працювали в групах відповідно до свого фаху: розширювали арсенал сучасних педагогічних методів і прийомів, розробляли пропозиції до рішення педради.

Педагогічна рада ухвалила:

 1. Активізувати роботу методичних об’єднань щодо підвищення фахової майстерності педагогів з метою удосконалення технологій сучасного уроку.

Голови методичних об’єднань

постійно

 1. Створювати умови для розвитку та реалізації творчих здібностей педагогів, формуванню у них навичок науково-дослідницької роботи, сприяти зацікавленню в оволодінні інноваційними технологіями.

Дирекція школи

      постійно

 

 1. Сприяти зростанню педагогічної майстерності молодих та малодосвідчених учителів, надавати методичну допомогу у підготовці до уроків.

Голови методичних об’єднань, педагоги-наставники

постійно

 1. Створювати умови для ефективного науково-методичного супроводу експериментальної діяльності учителів школи, підвищувати їхню готовність до педагогічних інновацій.

Дирекція школи

 постійно

 1. Розробити психологічні рекомендації, пам’ятки на допомогу учителям з питань проведення сучасного уроку.

Психолог школи

до грудня 2017 року

 1. Систематизувати матеріали з досвіду роботи учителів з метою створення збірки «Портрет сучасного учителя».

  Голови методичних об’єднань

до січня 2018 року

 1. Організувати проведення Тижня наставника та молодого учителя з метою обміну досвідом.

Дирекція школи, голови методичних об’єднань

до березня 2018 року

 1. Забезпечити WI-FI покриття шкільних кабінетів.

Дирекція школи

до січня 2018 року

 1. Активно використовувати можливості предмета для формування життєвих компетентностей школярів.

Педагогічний колектив

постійно

 

 

Колектив школи у 2017-2018 н.р. продовжує працювати над реалізацією  проблемного питання:

«Гуманістично – інноваційні засади розвитку навчального закладу»

Методичні об’єднання учителів працюють над такими проблемними питаннями:

 • вчителі англійської мови: «Компетентнісне самовдосконалення вчителя та учня»;
 • вчителі трудового навчання: «Організація проектно-технологічної та художньо-практичної діяльності учнів на гуманістично-інноваційних засадах»;
 • вчителі музики: «Розвиток вокально-хорових навичок учнів на уроках музичного мистецтва і в позаурочний час»;
 • вчителі природничих наук: «Розвиток пізнавальних інтересів учнів на основі гуманістично – інноваційних засад навчально-виховного процесу на уроках біології, географії та хімії»;
 • вчителі української мови та літератури, зарубіжної літератури: «Впровадження гуманістично-інноваційних засад викладання української мови та літератури з метою компетентнісногоого самовдосконалення учителя та учня»;
 • вчителі фізичної культури: «Диференційований підхід – шляхи до формування фізичної культури школяра»;
 • вчителі фізики, математики та інформатики: «Формування інтелектуальної культури учнів за допомогою математики»;
 • вчителі історії та правознавства: «Гуманістично-інноваційні засади викладання історії та правознавства»;

методичне об’єднання класних керівників: «Впровадження гуманістично–інноваційних засад в діяльність класних керівників з метою компетентнісного самовдосконалення вчителя і учня».