9 клас


Теми уроків у 9 класі:

31.03 Торгівля. Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля
в Україні. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг. Чинники концентрації
роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах.

03.04 Світовий ринок товарів і послуг. Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків.
Світова організація торгівлі. Регіональні зони вільної торгівлі (NAFTA, ASEAN та ін.).

Торгівля

Тести з тем «Транспорт», «Торгівля», «Туризм»

Міжнародні організації.
Їх функціональний і просторовий розподіл.
Загальнополітичні та спеціальні організації

Машинобудування

Народні промисли