4-5 тиждень (13.04.2020-24.04.2020)


Завдання для учнів 1 класу

Завдання для учнів 2 класу

Завдання для учнів 3 класу

Завдання для учнів 4 класу

Українська мова та література

Зарубіжна література

Англійська мова

Математика

Історія України. Всесвітня історія. Правознавство. Громадянська освіта

Біологія та природознавство

Географія

Фізична культура

Хімія

Інформатика

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво 5-7 клас

Мистецтво 8,9 клас

Основи здоров’я

Технології 11 клас

Фізика

Захист Вітчизни

Трудове навчання

Рекомендаційні завдання для учнів перших класів під час дистанційного навчання

Рекомендаційні завдання для учнів других класів під час дистанційного навчання

Рекомендаційні завдання для учнів третіх класів під час дистанційного навчання

Рекомендаційні завдання для учнів четвертих класів під час дистанційного навчання

Завдання з української мови та української літератури для дистанційного навчання на час карантину

Програмові твори із зарубіжної літератури для опрацювання учнями 5 – 11 класів на час карантину.


Математика

5 КЛАС

Математика

Опрацювати  п.34 «Множення десяткових дробів»

Виписати в зошит:

1) правила  множення десяткових дробів на 10, 100, 1000 і т.д.;

2) множення двох десяткових дробів;

3)  властивості множення.

Переглянути відео урок в YouTube за посиланням:

 • «Множення десяткових дробів»

https://www.youtube.com/watch?v=LTY_XVX2OUU

Виконати завдання з відеоуроку (крім 2-го).

Розв’язати вправи 914, 917 (1,4,6).

 

 

6 КЛАС

Математика

 

Опрацювати § 32 «Застосування рівнянь до розв’язування задач».
Переглянути відеоурок в YouTube за посиланням:

«Математика 6 клас. Розв‘язування задач за допомогою рівнянь» https://www.youtube.com/watch?v=MsW2cCV1V5k&t=1s

Розв’язати задачі: 1437(3), 1442, 1444, 1448, 1483.

 

7 КЛАС

Паролі для входу в Google Class

7-А  waks2kl

7-Б   doredfl

7-В, Д  47iasvq

Алгебра

І.  Вивчаємо тему «Розв’язування задач за допомогою рівнянь»

1.1. Опрацюйте п. 24 (с.140), записавши в зошит у стислій формі  приклад розв’язування задачі 1.

1.2. Розв’яжіть вправи  820,  826(б).

Можна переглянути відеоурок в YouTube за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=XB2db8-hbtw

ІІ. 2.1.Опрацюйте п. 24, записавши в зошит у стислій формі  приклад розв’язування задачі 2.

2.2. Уважно і вдумливо прочитайте пункт Примітка.

2.3. Розв’яжіть вправи  825,  833 (врахуйте при складанні рівняння, що 75км – це різниця між шляхом автомобіля й мотоцикла за 2,5 год; спочатку знайдіть швидкості, а потім – відстань).

7 КЛАС

Геометрія

 13.04 – 17.04. Тема «Властивість діаметра, перпендикулярного до хорди»

1.1. Прочитати п.19.2.

 • Записати твердження (опорна задача ) в зошит.
 • Виконати рисунок 165, записати властивість діаметра мовою символів.
 • Занотувати обернене твердження.
 • Вивчити властивість напам’ять.

1.2.  Розв’язати  №547.

ІІ. 21.04 – 24.04. Тема «Означення та властивість дотичної до кола»

2.1. Прочитати п.20.1.

 • Виконати рисунок 167, записати пояснення до рисунка.
 • Вивчити означення дотичної
 • Записати властивість дотичної, вивчити.

2.2. Розв’язати  №564, за бажанням додатково №566.

 

8 КЛАС

Алгебра

Опрацювати п.23
Записати в зошит відповіді на питання 13-14 на с.203
Розв’язати вправи 775, 778, 783(а,в),785.
 

8 КЛАС

Геометрія

Опрацювати §15,16 (п.16.1,16.2)
Записати у зошиті теорему на с.159
Записати у зошиті властивості площ многокутників на с.164
Розв’язати вправи 513(а), 514(а), 539 (а,в).
9 КЛАС

Алгебра

Опрацювати § 19 «Геометрична прогресія»
Записати в зошит означення 1,2 с.248, записати формулу n- го члена геометричної прогресії та характеристичну властивість геометричної прогресії (с.250)
Розв’язати вправи 1(1,2), 3(1,3) на с.249 (розминка 1),
вправи 1(1,3), 2(1,2) на с.250 (розминка 2).
 

9 КЛАС

Геометрія

Опрацювати § 11 (п. 11.2 «Паралельне перенесення»)
Записати в зошит означення співнапрямлених та протилежно напрямлених променів.

Виконати рис. 63, 64. Записати в зошит формули паралельного перенесення і виконати рис. 67 (с. 110).
Розв’язати вправу 369.

10 КЛАС

Конкретизація завдань у додатку Classroom, куди учні заходять під особистими паролями (на інформатику та математику різні паролі)

Алгебра

 1. Розв’язування вправ на знаходження похідних функцій (§36)
 2. Рівняння дотичної до графіка функції (§35)

Геометрія

 1. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами. (§16)
 2. Розв’язування вправ з теми: «Скалярний добуток векторів. Кут між векторами».

 

11 КЛАС

Алгебра

Розв’язати завдання рубрики «Перевірте свою компетентність»  – підготовка до ЗНО:

№ 8 с.102, № 9 с.111, № 10 с.121.

Повторити теми:”Тригонометричні рівняння”,
“Похідна. Правила обчислення похідних” (теоретичний матеріал та завдання у Вайбер- групі)
11 КЛАС

Геометрія

Розв’язати завдання рубрики «Перевірте свою компетентність» – підготовка до ЗНО:

№ 8 с.152, № 9 с.182, № 10 с.200.

Повторити тему «Координати у просторі» (теоретичний матеріал та завдання у Вайбер- групі)

Завдання для дистанційного навчання з історії та правознавства для учнів 5-11 класів

Історія

5 клас

Прочитати § 20,  завдання 2а (усно)

Намалювати листівку “Україна в XX ст.” або “Україна в XXI ст.” (можна окремо вибрати подію XX або XXI ст., події є в § 20,21).

6 клас

Тема: Виникнення і поширення християнства.

Перегляньте відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=46knSJKrJIc

Опрацюйте § 50 та дайте усні відповіді на питання в кінці параграфа.

Тема: Кризові явища в Римській імперії.

Перегляньте відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=j6qM5phZz3s&feature=emb_logo

Опрацюйте § 51 та дайте усні відповіді на питання в кінці параграфа.

Письмова робота. Висловіть своє ставлення до зміцнення імператорської влади в Римській імперії. Що в цьому було позитивного,  що негативного?

Тема: Розпад Римської імперії.

Перегляньте відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=-dZjGu6V23w

Опрацюйте § 52 (с. 210-313)

Тема: Велике переселення народів.

Перегляньте відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=3yjJsuQfIkE

Опрацюйте § 54 (с. 221)

Письмова робота. Підготуйте розповідь на тему «Готи і гуни на території України».

7 клас

Історія України

Тема: Крим.

Перегляньте відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=znD7GGzM9-Y&t=1s

Опрацюйте § 24 та дайте усні відповіді на питання в кінці параграфа.

Для самоперевірки засвоєння матеріалу виконайте онлайн – вправи за посиланнями:
https://learningapps.org/watch?v=paing5kwk19
https://learningapps.org/watch?v=puo5a2ve219

 

Тема: Суспільний устрій, господарське і церковне життя.

Перегляньте відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=qxjxW-r84qM

Опрацюйте § 25-26 та дайте усні відповіді на питання в кінці параграфів.

Письмова робота. Спираючись на матеріал підручника та Інтернетджерела, підготуйте історичний твір на тему «Українське середньовічне місто».

Всесвітня історія

Тема: Північно-Східна Русь.

Перегляньте відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=BTLit6febdE&t=245s

Опрацюйте § 26 та дайте усні відповіді на питання в кінці параграфа.

Практична робота
Тема: Виникнення слов’янської писемності.  Кирило і Мефодій.

Опрацюйте § 27 та виконайте письмово такі завдання:

 1. Спираючись на текст і документ (с. 191), визначте головну передумову виникнення слов’янської писемності в ІХ ст.
 2. Складіть життєпис братів Кирила і Мефодія (7-8 речень). Поясніть, чому їх було оголошено християнськими святими.
 3. Визначте, у  чому полягав вклад  Кирила і Мефодія в розвитку слов’янської культури.

8 клас

Історія України

 1. Опрацювати  https://www.youtube.com/watch?v=6nY4fRY7omo
  • виписати риси бароко;
  • архітектурні споруди та їх авторів.
 2. Прочитати § 33. Виконати завдання с. 221, 222, 224 (заповнити пропуски): «Наслідки діяльності Івана Скоропадського, Павла Полуботка, Данила Апостола».

Всесвітня історія

 1. Опрацювати  https://naurok.com.ua/prezentaciya-osvidcheniy-absolyutizm-49520.html
 2. Прочитати § 23. Виконати завдання 15,16 (письмово).

9-А клас

Історія України

 • 35-36 (прочитати), завдання 2Б, с. 243

Всесвітня історія

прочитати §20

9-Б клас

Історія України:

прочитати § 35 (Бурнейко), § 28 (5-7)

Всесвітня історія:

прочитати § 20

9-В, Г клас

Історія України

 1. Опрацювати § 37. Виписати, що таке урбанізація і емансипація. Виконати завдання на с. 253, 254, 255 (сформулюйте результати діяльності Іллі Мечнікова, Івана Пулюя, Олександра Потебні.).
 2. Опрацювати § 38 (с. 256-257). Попрацюйте з картою (с. 257) і складіть перелік основних центрів розвитку української культури.

Всесвітня  історія.  

 1. Повторення вивченого.

Тема: Японія.

Перегляд презентації і письмова відповідь на проблемне запитання:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-yaponiya-v-drugiy-polovini-xix—na-pochatku-xx-stolittya-76220.html

 1. Повторення вивченого.

Тема: Китай.

Перегляньте в російському викладі, будь ласка:

https://www.youtube.com/watch?v=e_5nxDtQQUE

https://www.youtube.com/watch?v=g_1LKKOCJPA .

Складіть тестові завдання до § 20.

10 клас

Історія України: 

Прочитати  § 29, завдання 3, с. 189 (усно)

Всесвітня історія: 

Прочитати § 17(3), завдання (хронологічна компетентність), с. 96 (усно)

11 клас

Історія України.

На основі тексту § 24 складіть письмово 10 тестових завдань:

 • 7 з одним правильним варіантом відповіді;
 • 1 – на встановлення відповідності;
 • 1 – на хронологію (послідовність подій);
 • 1 – 3 правильні відповіді з 7.

Правознавство

9 клас
Уявіть, що ви здобули освіту і влаштовуєтеся на роботу. Напишіть своє
резюме для роботодавця. Зразки резюме і вимоги до нього знайдіть в мережі
Інтернет. Правильно оформіть документ.

Громадянська освіта

10 клас
1.Знайти у ЗМІ інформацію-фейк про коронавірус, виписати, пояснити, чому
це фейк?
2. Скласти поради (до 5 позицій) “Як розпізнати фейк” (письмово).

Рекомендації щодо самостійного опрацювання матеріалу з біології та природознавства

Біологія

6-А, 6-Б клас

Опрацювати §44-46. В зошитах з друкованою основою письмово виконати завдання (уроки 50-52).

6-В, 6-Г клас

Опрацювати §42-44. В зошитах з друкованою основою письмово виконати завдання (уроки 50-52).

7 клас

 1. Опрацювати тему: «Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення» §56. Повторити §41-46; звернути увагу на таблицю 20 на с.201.

Рекомендовано переглянути навчальні відео, посилання на які розміщені у Viber-групі для кожного класу.

 1. Узагальнення з теми: «Процеси життєдіяльності тварин (частина 2). Поведінка тварин». Повторити §47-56; звернути увагу на с.243.

Рекомендовано опрацювати додаткові матеріали, розміщені у Viber-групі для кожного класу.

 1. Виконати самостійну роботу з теми: «Процеси життєдіяльності тварин (частина 2). Поведінка тварин» (завдання будуть надіслані кожному учню відповідно до наявності можливості учня написати самостійну роботу).

8 клас

Опрацювати §49. Розглянути мал. 183 на ст.229. Письмово в зошит виконати завдання до нього.

Опрацювати §50-51. Розглянути мал. 185 на ст. 233. Письмово в зошит виконати завдання до нього.

Опрацювати §52. Виконати письмово в зошит творче завдання 244. Опрацювати §52. Виконати письмово в зошит творче завдання на ст. 244.

9-А, 9-Б, 9-Г клас

Опрацювати §45-47. В зошитах з друкованою основою виконати письмово завдання ( уроки 53-55). На закріплення знань виконайте тест на ст. 201.

9-В клас

Опрацювати §54-56. В зошитах з друкованою основою виконати письмово завдання (уроки 64-66).

10 клас

Опрацювати §45, 46. Письмово в зошитах схематично замалювати етапи мітозу та мейозу, підписати їх (можна використати форзац ІІ підручника). Пояснити біологічну роль цих способів розмноження клітин.

Опрацювати §47, 48.

11 клас

Опрацювати §47. Письмово в зошиті дати відповідь на запитання 2 після параграфа (ст.160-161).

Опрацювати §48. Дати письмову відповідь на запитання 7 після параграфа (ст.164)

Опрацювати §49.  Письмово в зошитах  виконати завдання (1,2) під рубрикою «Поміркуйте» на ст. 168 підручника.

Опрацювати §50. Письмово в зошитах виконати практичну роботу №3 (ст.171)

 

Природознавство

5-А, В, Г клас

Тема: «Наземно-повітряне середовище життя»

Опрацювати § 40, виконати завдання 4 с. 175

Рекомендую переглянути відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=-RUJ4X0oB6o

Тема: «Водне середовище життя»

Опрацювати § 41, виконати завдання 5 с. 180

Рекомендую переглянути відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=7LgjqT3YKpI

Тема: «Ґрунтове середовище життя»

Опрацювати § 42, виконати завдання 5 с. 184

Рекомендую переглянути відеоурок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=LeBf_VxnQ7s

Тема: «Взаємозв’язки між організмами»

Опрацювати § 43, виконати завдання 5, 6 с. 188

Рекомендую переглянути відео за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=gY5BKZMVM40

 

5-Б, Д клас 

Опрацювати § 38-42.

Виконати завдання 5, 6 с. 166 (усно)

Виконати завдання 5, с. 180 (письмово в зошиті)

Виконати завдання 4,5 с. 184 (усно)

Рекомендації щодо самостійного опрацювання матеріалу з  географії

6 клас

Тема: Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

Опрацювати § 54.

Вміти наводити приклади взаємодії живих організмів із неживою природою.

Тема: Ґрунтовий покрив земної кулі. Людина і біосфера.

Опрацювати § 55.

Детальніше ознайомтеся з картою ґрунтів світу.

7 клас

Тема: Природні зони Євразії: Арктичні пустелі. Тундра й лісотундра. Ліси помірного поясу. Лісостепи й степи.

Опрацювати § 51, 52.

Творче завдання для учнів:

Підготувати повідомлення про екологічну катастрофу Каспійського й Аральського морів.

Тема: Природні зони Євразії: Напівпустелі й пустелі. Субтропічні ліси. Савана. Субекваторіальні та екваторіальні ліси. Вертикальна поясність.

Опрацювати § 53, 54.

Нанести на контурну карту національні парки, що є об’єктами Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

8 – Б клас

Опрацювати карту в атласі «Лісова, деревообробна промисловість».  На контурну карту нанести основні центри цієї галузі. За допомогою інтернетресурсів знайти та виписати в зошит інформацію про  вплив лісової промисловості на довкілля, її проблеми і перспективи розвитку.

Опрацювати карту в атласі «Промисловість будівельних матеріалів». В зошитах скласти схему «Галузева структура  промисловості будівельних матеріалів».

Опрацювати карту в атласі «Легка промисловість». На контурну карту нанести основні центри цієї галузі.

8 А, Г, В класи 

Тема: Механічний рух населення

 1. Опрацювати § 51. (Підручник: ​ГЕОГРАФІЯ 8 клас (В. М. Бойко)
 2. Переглянути презентацію за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=ReuJe-o4314
 3. Виконати письмово завдання 1-3 на стор. 250 (по малюнку 196.)
 4. Виконати письмово завдання практичної роботи на стор. №12
 5. Виконати письмово завдання з рубрики «Відшукайте в Інтернеті» на стор.253 (за бажанням)

Тема: Розміщення населення на Земній кулі і в Україні»

 1. Ознайомитись з матеріалом підручника § 52
  2. Усно попрацювати над запитаннями і завданнями в кінці параграфа.
  3. Переглянути відео до уроку
  https://www.youtube.com/watch?v=lFHfYUpwZhQ&t=3s
 2. Виконати інтерактивні вправи
  – густота населення

https://learningapps.org/3466112
– Області України
https://learningapps.org/5460598

Тема: Класифікація міст. Урбанізація

 1. Ознайомитись з матеріалом підручника § 53
 2. Скласти схему «Міста за функціями», навести приклади міст України і світу
 3. Скласти кросворд на 12 слів за матеріалом § 53 (відповіді – географічні назви у називному відмінку)
 4. виконати інтерактивні вправи

– Міста України
https://learningapps.org/7236353
– Географічне положення міст
https://learningapps.org/4390318

9 клас

Тема: Міжнародний туризм.

Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Опрацювати § 39, 40.

Творче завдання для учнів: Позначити на контурній карті:

 1. Основні туристичні регіони світу.
 2. Країни з найбільшою кількістю об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО.

10 клас

Тема: Особливості господарства

Опрацювати § 41. (Підручник: ​ГЕОГРАФІЯ 10 клас (В. М. Бойко, Ю. С.Брайчевський)

Скласти таблицю «Характеристика вторинного сектору»

Галузь господарства Країни Основна продукція

Назвати якомога більше причин того, що Африка найбідніший регіон у світі

Тема: Єгипет

 1. Опрацювати § 42.
 2. (Підручник: ​ГЕОГРАФІЯ. 10 (В. М. Бойко, Ю. С.Брайчевський)
 3. Опрацювати схеми за посиланням https://geografiamozil2.jimdofree.com/
 4. Вправлятися за посиланнями

http://merkator.org.ua/testy/stolyci-krajin-afryky/

http://merkator.org.ua/testy/krajiny-afryky-na-karti/

11 клас

Тема: Населення України

Опрацювати параграф 29. (Підручник: ГЕОГРАФІЯ 11 клас (С. Кобернік, Р. Коваленко)

 1. Переглянути відеоуроки сайті Денисюк Наталії Михайлівни (вкладка «Дистанційне навчання», 11 клас)

Прокоментувати мал. 127, 128, зробити висновки

 1. Розв’язати тести http://merkator.org.ua/testy/kilkist-i-rozmishchenna-naselenna/

Рекомендації з фізичної культури для учнів на період карантину

     1-4 класи

 1. Фізкультхвилинка “Скік та скок” https://m.youtube.com/watch?v=kNWwid8OAVM
 2. Збірка фізкультхвилинок “Веселі дитячі руханки для дітей”

 https://m.youtube.com/watch?v=0U1wPXKIJWo

     5-11 класи

 1. Дистанційне навчання з фізичної культури.
 2. ЗРВ в домашніх умовах

 https://m.youtube.com/watch?v=egNxOOdcmGE

 1. Тренування на всі групи м’язів в домашніх умовах

  https://m.youtube.com/watch?v=LF1hsGsYYH4

 1. Комплекс вправ “Як накачати руки в домашніх умовах”

https://maximum.fm/yak-nakachati-potuzhni-ruki-v-domashnih-umovah_n125649

(В домашніх умовах гантелями можуть слугувати будь-які обтяжувачі,наприклад, пляшки з водою)

10-11 клас

Вправи для щоденного виконання

1. Біг на місці 15 хв.
2. Присідання: 3 підходи по 30 разів.
3.Віджимання в упорі лежачи: 3 підходи по 20 разів.
4.Підняття тулуба з положення лежачи на спин:і 3 підходи по 15 разів.

Рекомендації щодо самостійного опрацювання матеріалу з хімії

7 А, Б клас

Тема: «Хімічні властивості кисню. Взаємодія кисню з складними речовинами».

 1. Повторити § 13, конспект на платформі Google classroom.
 2. Виконати онлайн тести: https://naurok.com.ua/test/start/148904

Тема: «Застосування кисню. Проблема чистого повітря».

 1. Опрацювати конспект на платформі Google classroom.
 2. Підготувати проект «Проблема забруднення повітря та шляхи її вирішення».

7 В, Г, Д клас

 1. Опрацювати § 13.
 2. Підготувати проект «Проблема забруднення повітря та шляхи її вирішення».

8 А, Б клас

 1. Опрацювати § 37. Виконати вправи 131, 133 с. 198.
 2. Опрацювати § 39. Виконати вправи 141, 146 с. 208.

8 В, Г клас

Тема: «Амфотерні сполуки».

 1. Опрацювати § 39. Виконати вправи 141, 146 с. 208.

Рекомендую переглянути відеоурок  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=LKu2gAJrpT0

 1. Виконати онлайн тести: https://naurok.com.ua/test/start/142690

Тема: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини, реагентів та продуктів реакції».

 1. Опрацювати § 37. Виконати вправи 131, 133 с. 198.
 2. Виконати завдання на платформі Google classroom.

9 А клас

 1. Повторити § 37, 38
 2. Виконати вправи. 148 ст. 187
 3. Виконати домашній експеримент на ст. 186 (описати в робочому зошиті)

9 Б, В, Г клас

Тема: «Вуглеводи»

 1. Опрацювати § 38. Виконати вправу 148.
 2. Виконати домашній експеримент (інструкція в підручнику с. 186).
 3. Дослідіть взаємодію крохмалю з йодом, переглянувши відео:

https://www.youtube.com/watch?v=qPShJg-EWYk

Опишіть хід роботи.  Запишіть (в робочих зошитах) свої спостереження та зробіть висновки, яка речовина є реактивом на крохмаль.

 1. Підготувати проекти: «Виготовлення мила з мильної основи» або «Друге життя паперу».
 2. Продовжуємо працювати на платформі Google classroom

 

10 клас

Тема: «Вуглеводи»

 1. Повторити § 19, 20.
 2. Виконати завдання на платформі Google classroom.

 

Тема: «Полімери. Пластмаси»

 1. Опрацювати § 28. Виконати вправи 1-6 с. 162.
 2. Опрацювати § 29. Виконати вправи 5, 6 с. 170.
 3. Підготувати проєкт: «Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас».
 4. Продовжуємо працювати на платформі Google classroom

11 клас

Опрацювати § 32. Виконати вправи 2, 4, 5 с. 176.

Опрацювати § 34. Виконати вправу 1 с. 180.

 

Рекомендації щодо самостійного опрацювання матеріалу з інформатики

Образотворче мистецтво

5 КЛАС

Тема. Як стилізувати природні форми

Створити образ будь-якої квітки у двох видах зображення: перше зображення – максимально подібний образ до справжньої квітки, друге зображення – образ перероблений у декоративну форму квітки, трішки казкову із збереженням зовнішніх контурів справжньої.

На допомогу.

Підручник : Железняк С.М., Ламонова О.В. Образотворче мистецтво для 5-го кл. – К.: Ґенеза, 2013 ( в електронному варіанті).

Параграф 27, с.133-135 Прохання обов’язково скористатись при можливості.

Для кращого результату перегляньте відео на : Стилізація природних форм  Автор(и): Жиганюк Наталія Анатоліївна

http://oipopp.ed-sp.net/?q=node/11726

Порада. Скористайтесь допоміжним матеріалом. Додаток 1.

Тема Народні промисли

Створити декоративну кахлю ( з пластиліну, солоного тіста) або ескіз декоративної кахлі в кольорі.

Для кращого результату перегляньте інформацію за посиланням: Олекса Бахматюк: видатний гончар з Косова

http://uartlib.org/oleksa-bahmatyuk-vidatniy-gonchar-z-kosova/  

Українські кахлі.  Коротенький сюжет з майстер-класу ручного формування традиційної українська кахлі.(you tube)

https://www.youtube.com/watch?v=zCe8tOGixS4

КОСІВСЬКА КЕРАМІКА

https://www.youtube.com/watch?v=2H16oStktvE

Порада. Скористайтесь допоміжним матеріалом. Додаток 2.

Хай все вийде так, як треба, а може, і краще. Ні на мить не сумнівайтесь в собі, ні на секунду не забувайте  про те, що ви – смілива людина, якій все під силу.  А удача нехай вам  просто трошки  допоможе.

6 КЛАС

Тема Історичний жанр

Хлопці. Створити образ козака Мамая

Для кращого результату перегляньте відео на youtube:

Як намалювати козака Мамая.

https://www.youtube.com/watch?v=6hwPWEWLr4E або

Як малювати козака ( How to draw a cossack )

https://www.youtube.com/watch?v=gVcb3tfj_-U 

Патріоти українці – гарної і творчої роботи!

Дівчата. Створити образ дівчини в національному вбранні( в кольорі, техніка на вибір).

Для кращого результату перегляньте відео на you tube:

Український національний костюм

https://www.youtube.com/watch?v=yDRgnyBPX-Q або,

СПАДОК/SPADOK. ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ. РАТНІВСЬКИЙ РАЙОН

https://www.youtube.com/watch?v=rb3mIX6Eor4  або,

А Я ПРОСТО УКРАЇНКА УКРАЇНОЧКА

https://www.youtube.com/watch?v=LID35dNerIo

Україночки,  творіть красу успіху!

 

Тема.  Історичний і батальний жанр

1) Створити  замальовку образу людини в українському національному вбранні будь якого регіону України( в кольорі: фарби або кольорова графіка) або

2) Створити композицію на історичну тему (битва на суші чи морі, замальовки відомих історичних пам’яток Луцька), техніка виконання – за бажанням.

Для кращого результату перегляньте інформацію за посиланням:

Історичнобатальний жанр (презентація)

https://svitppt.com.ua/obrazotvorche-mistecstvo/istorichnobatalniy-zhanr.html 

Український національний одяг

https://www.youtube.com/watch?v=S10ZkZDsuyU

Традиційне вбрання українців

https://www.youtube.com/watch?v=gnZTa7QWRnw

Дуже цікаве відео, яке допоможе при виконанні творчої роботи обов’язково. Скористайтесь, не пожалкуєте.

Порада. Скористайтесь допоміжним матеріалом (світлини найбільш відомих історичних місцин нашого міста). Зазирніть у параграф 28 підручника с. 159-164 і, однозначно, ідея з’явиться. Творчих доробків якнайкращих усім!

 

7 КЛАС

Тема І. Фірмовий стиль

Опрацювати матеріал з  підручника «Образотворче мистецтво.7 клас»

(автори: Папіш. Шутка), с. 116-118, параграф 29,30.

Розробити ескіз предметів шкільного приладдя(щоденник, чашка, пенал, чохол для телефону),які будуть об’єднанні єдиним логотипом, фірмовим знаком та кольором ( лише графічно, без кольору) з теми « Фірмовий стиль класу(школи)».

Для кращого результату перегляньте :

Презентація на тему «Фірмовий стиль»

http://www.myshared.ru/slide/1151423/

Порада. Скористайтесь допоміжним матеріалом.  Додаток 3.

Бажаю Вам удачі, успіхів на шляху до реалізації задуманого та легкості в досягненні цілей!

Тема ІІ. Фірмовий стиль

Опрацювати матеріал з  підручника «Образотворче мистецтво.7 клас»

(автори: Папіш, Шутка), с. 116-118, параграф 29,30.

Виконання ескізу  предметів шкільного приладдя (щоденник, чашка, пенал, чохол для телефону), які будуть об’єднанні єдиним логотипом, фірмовим знаком та кольором ( в кольорі) з теми « Фірмовий стиль класу(школи)». Завершення роботи.

Для кращого результату перегляньте :

Презентація на тему «Фірмовий стиль»

http://www.myshared.ru/slide/1151423/

Порада. Скористайтесь допоміжним матеріалом.  Додаток 3( з тематичного завдання за 14.04.2020р.)

Всім серцем бажаю Вам великого успіху. Нехай все вийде, нехай натхнення не покидає Вас  ні на мить. І пам’ятайте, фортуна любить веселих людей, тому посміхайтеся, вірте в себе, і удача неодмінно буде на Вашому  боці.

Мистецтво

Основи здоров’я

5 клас

 1. Опрацювати § 30 «Стихійні лиха».
  2. Опрацювати § 31 «Відпочинок на природі».
 2. Виконати в зошиті підсумкове завдання до розділу 5на с.165.

6 клас

 1. Опрацювати § 27 «Пожежна безпека твоєї оселі». Скласти план прочитаного.
  2. Опрацювати § 28 «Як поводитися під час пожежі». Скласти і оформити в зошиті кросворд з теми “Пожежна безпека.”

7 клас

 1. Опрацювати тему: «Заходи профілактики на державному і особистому рівнях інфекційних захворювань (ВІЛ, туберкульоз та ін.)» (частина 1) §29. У зошиті написати перелік заходів профілактики інфекційних захворювань на особистому рівні (мінімум 10 заходів).

Рекомендовано опрацювати додаткову інформацію, розміщену у Viber-групі для кожного класу.

 1. Опрацювати тему: «Заходи профілактики на державному і особистому рівнях інфекційних захворювань (ВІЛ, туберкульоз та ін.)» (частина 2) §31.

Рекомендовано опрацювати додаткову інформацію, розміщену у Viber-групі для кожного класу.

9 клас

 1. Опрацювати тему: «Сучасний комплекс проблем безпеки. Види і рівні загроз» §27.

Проєкт: виконати дослідження теми за вибором (теми розміщені у Viber-групі для кожного класу), результати представити у формі мультимедійної презентації.

*Примітка: виконання проєкту є обов’язковим для всіх.

 1. Опрацювати тему: «Сфери національної безпеки» §28.

Виконати самостійну роботу (завдання будуть надіслані кожному учню відповідно до наявності можливості учня виконати самостійну роботу).

Рекомендовано ознайомитися з довідковою інформацією, що буде розміщена у Viber-групі для кожного класу.

Технології 11 клас
Модуль «Креслення»

1. Ознайомитися з темами:
1.1. Топографічне креслення ( ст.204-207, параграф 15)
1.2. Будівельні креслення ( ст. 207-210, параграф 16.1)
2. Виконати в зошиті: табл.8( ст.208), табл.9 (ст.214)

Модуль «Основи підприємницької діяльності»

Підготувати реферат з теми «Економічна конкуренція»

Фізика

7-А, Б:

1 пара:

Повторити §§ 25-29

Виписати всі формули і вивчити

Розв’язати задачі стор. 192 №1-6 (тести) письмово

Розв’язати задачі стор. 193 №12, №14 письмово
2 пара:

Самостійно вчити §30, §31. Виписати всі формули і одиниці фізичних величин.

стор. 202, 206 – розібрати розв’язані задачі і підсумки

Вправа 30, №1 і №2 усно, №4 письмово

Вправа 31, №2 і №3 письмово

 

7-В, Г, Д:

1 пара:

Самостійно вчити §29.Виписати всі формули і одиниці фізичних величин.
2 пара: 

Самостійно вчити § 30. Виписати всі формули і одиниці фізичних величин.
Вправа 30, №1 і №2 усно, №4 письмово

 

8-А, Б, В, Г:

1 пара:

Повторити §30, §31, §32.Виписати всі формули і одиниці фізичних величин, вивчити їх
Стор. 220, 221, задачі № 6,7,15 письмово.

2 пара: 

Вивчити §33, основне законспектувати.
Стор. 182, 183, розібрати розв’язані задачі і підсумки

Вправа 33 №1 і №2 письмово, №4 і №5 за бажанням письмово

 

9-А, Б, В, Г:

1 пара:

 • 38 прочитати, стор. 235, виписати формули в зошит, прочитати алгоритм розв’язування задач. Розв’язану задачу на стор. 237 проаналізувати. Презентацію в classroom Урок №86 переглянути, задачі в кінці презентації №1 і №2 виконати письмово (№3 і №4 за бажанням виконати), розв’язки долучити в classroom.

2 пара:

 • 38 повторити, стор. 235. Розв’язану задачу на стор. 238 проаналізувати. Презентацію в classroom Урок №87 переглянути, задачі в кінці презентації №1 і №2 і №3 виконати письмово (№5 і №6 за бажанням виконати), розв’язки долучити в classroom.

3 пара

 • 39 прочитати, стор. 243, виписати означення в зошит.

Презентацію в classroom Урок №91 переглянути, задачі в кінці презентації №1, №2, №3 виконати усно.

 

10-А, Б:

1 пара:

Cтор. 248, задача №7 проаналізувати. Вправа 42, стор. 250 (№3 і №4) розв’язати.

Збірник задач:

№458, №461, №468 (розв’язана), №470, №470, №477, №480, №482 (розв’язана), №484, №486, №488.

Розв’язати в зошиті будь- які  три задачі

2 пара:

Провідники і діелектрики в електричному полі, §43 з підручника, вивчити:

а) внутрішня будова провідників

б) електростатичні властивості провідників

в) застосування електричних властивостей провідників

г) внутрішня будова діелектриків

д) вплив електростатичного поля на діелектрик

ж) вплив діелектрика на електростатичне поле

У робочому зошиті короткий конспект теми.

3 пара:

Розв’язування задач збірників

№445, №449, №454, №459, №462, №493, №489, №484

Будь які 4 задачі в робочому зошиті

 

11-А,  Б,  В:

1 пара:

Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду §40 з підручника

а) історія відкриття

б) види радіоактивного випромінювання і їхні характеристики

в) правило зміщення

г) закон радіоактивного розпаду

д) поняття активності радіонукліда

Вправа 40, стор 236 (№4 і №5) розв’язати

2 пара:

Методи реєстрації йонізуючого випромінювання §41

а) перша ядерна реакція

б) одержання радіоактивних ізотопів

в) прилади для реєстрації випромінювання

г) стор. 240 (задача №4) розв’язана – проаналізувати

Вправа 41, (№3 і №4 і №5) в робочому зошиті  розв’язати

3 пара:

Поділ ядер урану (ланцюгова реакція). Термоядерні реакції. §41

а) поділ важких ядер

б) як здійснити ядерну реакцію

в) робота ядерного реактора

г) термоядерна реакція

д) вправа 42 (№2 і №3 і №4) розв’язати письмово

е) вправа 42 (№6) для бажаючих письмово

 

АСТРОНОМІЯ, 11 клас

Зоряні системи-галактики – §28.

Дати відповіді на питання стор. 143

 

Захист Вітчизни

Трудове навчання

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (ХЛОПЦІ)    (13.04.20-24.04.20)

 

5 КЛАС

Міні-проєкт: «Етикет за столом»

1)Щоб справити гарне враження на оточуючих, людина має знати й користуватися правилами етикету, що стосуються всіх сфер життя, в тому числі правил поведінки за столом, зокрема на Великдень. Напишіть письмово в зошиті яких саме правил поведінки за святковим столом потрібно дотримуватися, щоб створити всім гарний настрій.

Порада. Вам допоможе § 26, с. 156-157 (підруч. Терещук Б. М. Трудове навчання 5 кл.).

На допомогу. Порадьтеся з рідними.

Міні-проєкт: «Культура споживання їжі та напоїв»

2) Назвіть, які бутерброди та які напої до них вживають українці. Яка особливість їх приготування? Письмово в зошиті виконайте тестові завдання, що знаходяться на ст.163 підручника Терещук Б. М. Трудове навчання 5 кл.

Порада. Спочатку прочитайте § 27, ст. 158-163 підручника Терещук Б. М. Трудове навчання 5 кл.

На допомогу. Найкращий помічник – мама.

 

6 КЛАС

Міні-проєкт: «Гігієна житла»

1)Через тиждень – Великдень, а отже прибирання житла – святий обов’язок. Та спочатку радимо виконати в зошиті лабораторно-практичну роботу № 5 підручника Терещук Б. М. Трудове навчання 6 кл., ст.166.

Порада. Дізнатися більше про прибирання помешкання допоможе § 26, ст.163-166 даного підручника.

2)Які особливості догляду за полірованими меблями? Які особливості догляду за меблями з ламінованої ДСП? Якого догляду потребують м’які меблі?

Порада. Знати відповіді на запитання допоможе вам § 27, ст. 167-170 підручника Терещук Б. М. Трудове навчання 6 кл..

На допомогу. Прислухайтеся також до порад рідних.

 

7 КЛАС

Міні-проєкт: «Малярні роботи в побуті власними руками»

1) Повторити § 27, § 28, ст. 161-173 підручника Терещук Б. М. Трудове навчання 7 кл. та письмово в зошиті дати відповіді на тестові завдання на ст. 175-177.

2) По можливості в зошиті виконайте тестові завдання (підруч. Терещук Б. М. Трудове навчання 7 кл., § 29, ст. 190). Покажіть вчителю після карантину.

Порада. Попередньо необхідно ознайомитися з § 29, ст.178-189 підручника Терещук Б. М. Трудове навчання 7 кл.

На допомогу. За допомогою зверніться до рідних.

 

8 КЛАС

Проєкт: «Вироби інтер’єрного призначення»

1) Ви – кмітливий дизайнер. Вас просять з матеріалів, які вже не використовуються виготовити підставку під телефон як доповнення до сучасного інтер’єру. Від чого буде залежати форма виробу? Яким вимогам мають відповідати конструкційні матеріали для даного виробу (інтер’єрного призначення)? Якими будуть ваші подальші кроки?

Порада. Виконати завдання вам допоможе § 15, ст. 158 -166 підручника Терещук А. І. Трудове навчання 8 кл..

2) Охарактеризуйте в зошиті провідні стилі дизайну.

Порада. Виконати завдання вам допоможе § 16, с. 170 -182 підручника Терещук А. Трудове навчання 8 кл..

9 КЛАС

1) Виконайте в зошиті тестові завдання на ст.190 підручника Терещук Б. М. Трудове навчання 9 кл.

Порада. Виконати завдання вам допоможе § 22, ст. 176-186 даного підручника.

 • По можливості в зошиті виконайте також тестові завдання на ст. 206-207 (підруч. Терещук Б. М. Трудове навчання 9 кл.). Результат покажіть вчителю після карантину.

Порада. Виконати завдання вам допоможе § 23, ст. 190-201 даного підручника.

 

 

 

Трудове навчання (дівчата)   (13.04.20-24.04.20)

5 КЛАС

Міні-проєкт: «Великодній декор»

1) Через тиждень – Великдень. Кожен із вас уже думає над тим, як прикрасити своє житло до свята. Своїми руками ви можете зробити багато різних поробок, щоб порадувати рідних, створити святковий настрій. Це може бути великодня писанка, листівочка, невеличка серветка, декоративний віночок.

Порада. Багато цікавих речей вам допоможуть знайти інтернет-ресурси.

На допомогу. Зразок писанки міститься на Viber «Дистанційне трудове» або «Трудове 5-В». Зверніться до рідних, які з вами також дома. Працюйте усією родиною!

Міні-проєкт: «Сервірування святкового столу»

2) Допоможіть мамі сервірувати святковий стіл: правильно розташувати столові прибори та предмети його оформлення: серветки, скатертину тощо.

Порада. Охайно та красиво скласти серветку вам допоможе § 23, ст. 128-134 (підручник І. Ю. Ходзицька. Трудове навчання (для дівчат), 5 кл.). Результат сфотографуйте та покажіть вчителю.

6 КЛАС

Міні-проєкт: «Охайне житло»

1) Обговоріть з рідними та складіть в зошиті план прибирання приміщення. Визначіть, які мийні засоби підійдуть для прибирання, які інструменти та пристосування знадобляться.

Порада. Виконати завдання допоможе § 20, ст. 192-202 (підручник І. Ю. Ходзицька. Трудове навчання (для дівчат), 6 клас, 2014 р.).

На допомогу. https://pidruchnyk.com.ua/509-trudove-navchannya-hodzicka-6-klas-2014.html

Міні-проєкт: «Здоров’я та краса мого волосся»

2) Дослідити та визначити свій тип волосся. Заповнити таблицю, яку попередньо накреслити у зошиті за зразком на ст. 220 підручника І. Ю. Ходзицька. Трудове навчання (для дівчат), 6 клас, 2014 р..

Порада. Виконати завдання допоможе § 22, ст. 210-219 підручника І. Ю. Ходзицька. Трудове навчання (для дівчат), 6 клас, 2014 р.

На допомогу. https://pidruchnyk.com.ua/509-trudove-navchannya-hodzicka-6-klas-2014.html

 

7 КЛАС

Міні-проєкт: «Я – споживач»

1) Розглянути зображення на етикетці продовольчого товару (напр., молоко, сметана, печиво тощо). Визначити, які відомості про товар можна отримати. Внести дані в таблицю, попередньо накресливши її в зошиті за зразком на ст. 147 підручника І. Ю. Ходзицька. Трудове навчання (для дівчат), 7 клас, 2015 р.

Порада. Виконати завдання допоможе § 14, ст. 125-140 підручника І. Ю. Ходзицька. Трудове навчання (для дівчат), 7 клас, 2015 р.

На допомогу. https://pidruchnyk.com.ua/721-trudove-7-klas-hodzicka-dlya-divchat-2015.html  Допомога рідних.

2) Розгляньте вдома етикетки тих продуктів харчування, які було придбано в магазині. Проаналізуйте, чи куплені продукти містять харчові добавки. Які це добавки? Чи є вони небезпечними для вашого здоров’я? Зробіть висновок в зошиті.

Порада. Виконати завдання допоможе § 14, ст. 125-140 підручника І. Ю. Ходзицька. Трудове навчання (для дівчат), 7 клас, 2015 р.

На допомогу. https://pidruchnyk.com.ua/721-trudove-7-klas-hodzicka-dlya-divchat-2015.html  Допомога рідних.

8 КЛАС

Міні-проєкт: «Мій одяг – мій імідж»

1) Виконайте необхідні вимірювання і визначте свій розмір одягу і взуття (за українською, європейською та американською системами). Результати запишіть в зошиті.

Порада. Виконати завдання вам допоможе § 24, ст. 259-267,   підручника Терещук А. І. Трудове навчання (для дівчат), 8 клас, 216 р..

Міні-проєкт: «Моя зачіска»

2) Виконати практичну роботу в зошиті на ст. 282 підручника Терещук А. І. Трудове навчання (для дівчат) 8 клас, 2016 р.. Результати запишіть в зошиті.

Порада. Виконати завдання вам допоможе https://pidruchnyk.com.ua/880-trudove-8-tereschuk-medvid-2016.html

9 КЛАС

Оформлення творчого проєкту «Скажімо «Ні!» пластику!»

1) Шановні дев’ятикласники, ваша корисна праця сьогодні стане в нагоді… Виготовлення індивідуальної захисної маски (для себе, для рідних і близьких) своїми руками.

Порада.

Поділіться результатом на Viber «Дистанційне трудове».

2)Продовжити підготовку творчого проєкту до захисту за планом (від руки на папері формату А4, у Word або PowerPoint): організаційно-підготовчий етап (обґрунтування вибору виробу, вимоги до виробу), конструкторський етап (ескіз виробу та його опис, технічна документація), технологічний етап (послідовність виготовлення виробу), заключний етап (висновок) .

На допомогу. Зверніться за порадою до вчителя з трудового навчання.

На допомогу учням 5-9-х класів:

Залевська Лариса Георгіївна – мобільний телефон (або Viber) – 099 003 0572

Соловко Світлана Михайлівна – мобільний телефон (або Viber «Трудове для дівчаток дистанційно») – 050 257 9249

Міськів Іван Іванович – мобільний телефон066 483 0773